Spanningen afbouwen

Spanningen afbouwen

Door het nieuwe werken kun je geneigd zijn extra je best te doen waardoor inspanning leidt tot overbelasting. Als je dankzij het nieuwe werken je eigen leidinggevende wordt, is het extra belangrijk dat je vriendelijk en redelijk met jezelf omgaat.

Een gemeenschappelijk thema is dat het nieuwe werken een groot beroep doet op je zelfredzaamheid. Je wordt eigen baas en je moet leiding geven aan jezelf. Deze vaardigheid wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Het kan zijn dat je dit nooit eerder gedaan hebt en hierdoor wellicht stress en spanning ervaart. Het is dan belangrijk dit te erkennen en aan te pakken.

Grenzen stellen

Vriendelijk en redelijk zijn voor jezelf is soms moeilijk. Mensen zijn soms veel strenger voor zichzelf dan voor een ander. Je bent dan snel geneigd extra je best te doen. Eigenlijk zou alles perfect moeten. Op zich is zo’n instelling prachtig. Probeer echter te voorkomen dat je teveel van jezelf vraagt. Als het nieuwe werken het technisch mogelijk maakt om altijd aan het werk te zijn, moet je er zelf voor zorgen dat je niet altijd maar werkt. De module helpt je om grenzen te stellen en jezelf de ruimte te gunnen om te ontspannen en fouten te maken.

Aan de slag met Het nieuwe stressen >>

Uitstellen

Zonder directe aansturing van een leidinggevende of door de hoge eisen die je aan jezelf stelt (perfectionisme) kan het verleidelijk zijn je werk voor je uit te schuiven. Want als je onzeker bent of je alles wel goed genoeg zal doen, zie je meer tegen nieuwe taken op. Het gevolg is vaak dat je meer moeite hebt een begin te maken. Je verknoeit tijd of je houdt je bijvoorbeeld bezig met onbelangrijke dingetjes. Dit kan stress oproepen en je komt niet meer toe aan belangrijke zaken. De module kan je helpen dit voor jezelf in kaart te brengen. Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar perfectionisme en uitstelgedrag kunnen hand in hand gaan.

Aan de slag met Op eigen kracht plannen >>